top of page

Client Area

การถ่ายภาพครอบครัวเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความผูกพันกับคนที่คุณรักในขณะที่คุณยังสามารถทำได้ !

เกี่ยวกับเรา

BB&B Studio เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2548

เราให้บริการภาพถ่ายหลากหลาย ภาพพรีเว้ดดิ้ง 

ภาพงานอีเว้นท์  ภาพรับรางวัล  ภาพครอบครัว

ภาพบัณฑิต ภาพโปรไฟล์  PhotoID  รูปแจ้งจบ 

รูปข้าราชการ  รูปทำวีซ่า...(อ่านต่อ)

UNIFORM ID PHOTO

UNIFORM PORTRAIT 

BABY AND MOM PHOTO

PRE-WEDDING PHOTO

FAMILY PORTRAIT

PROMOTION

ติดต่อเรา

เลขที่ 99/9 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี  11000

โทร. 089-117-2009

IG: bbbstudio

FB: bbbstudio

LINE: @bbbstudio

EMAIL:  bbandb.studio@gmail.com

bottom of page